ShortseaShipping
AdBanner

Ny rekord i Oslo Havn

I 2018 var hele 238.000 containere (TEU) innom Norges største containerterminal, YILPort, en økning på 14 % fra året før. Det er gods fra Europa som øker. Det flytter gods fra vei til sjø.

Dette skriver Oslo Havn om i artikkelen "Tidenes containerrekord i Oslo".  Norges største containerterminal, YILPort, registrerer med dette en volumøkning i antall TEU´s på 14 % sammenlignet med 2017. Det er gods fra Europa som øker, det flyttes m.a.o. gods fra vei til sjø.​

Oslo er logistikknavet i Norge. Rundt 80 % av varene som kommer i containere, alt fra sykler, bøker til elektronikk, kantstein og matvarer skal til Oslo og nærområdene. Norges mest moderne containerterminal har nærhet til et stort og økende marked. Halve Norge bor innenfor 3 timers kjøring fra Oslo havn.

- Vi ønsker å berømme arbeidet som containeroperatøren YILPort Oslo sammen med rederiene har lagt ned over tid. God kapasitet og kvalitet er avgjørende. Vi er i ferd med å få en svært konkurransedyktig containerterminal, sier havnedirektør, Ingvar M. Mathisen, som legger til at økt sjøtransport er et viktig bidrag i det grønne skiftet, og for å nå Oslos mål om en fremtidig nullutslippshavn.

- I god dialog med markedet har vi endret dynamikken i forsyningskjeden og utvidet operasjonstidene for å konkurrere med lastebilene på veien. Slik har vi fått nye linjer og mer gods. I april 2018 startet rederiene Viasea og Containerships en ny, ukentlig rute fra Klapeida i Litauen via Gdynia i Polen til Oslo, forteller Maiken Solemdal, markedsjef i YILPort. 

Samarbeider for mer sjøtransport

Tett samarbeid i verdikjeden, mellom havn, terminaloperatør, vareeiere og logistikkaktører er nødvendig. BAMA har siden 2017 overført 2000 transporter med frukt og grønt fra vei til sjø. Det er et resultat av samarbeidsprosjektet Cool Oslo Shortsea i Oslo havn for mer sjøfrakt av ferskvarer.

Oslo Havn KF ønsker å være en pådriver for å samle aktørene for å bidra til at flere vareeiere kan velge den miljøeffektive og bærekraftige sjøtransporten for sine kunder, og få godset bort fra overfylte veier, sier trafikkdirektør i Oslo Havn, Einar Marthinussen

- Vi ser at målrettet arbeid av vareeiere, rederier og logistikkaktører for å forbedre og levere den kvaliteten som må til gir resultater.

Kilde: Oslo HavnNyhetsemner:  Container , Oslo , VELG SJØVEIEN
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab