ShortseaShipping
AdBanner

Moss havn nominert til klimapris

Årets beste klimatiltak i Østfold skal kåres for andre året på rad. Sammen med fire andre Østfold-kommuner, blant de nominerte er Moss Havn.

 - Å bli nominert til denne prisen er en fjær i hatten for alle oss som arbeider i Moss havn. Vi jobber systematisk med miljøfremmende tiltak, og spesielt har Smart Moss Havn-programmet bidratt til dette. Resultater er oppnådd allerede og flere vil komme i fremtiden, sier Havnesjef, Øystein Høsteland Sundby.

Klima Østfold har nominert Moss Havn med følgende grunnlag. 

  • Grønn mobilitet og logistikk er del av Smart Moss Havn-programmet og inkluderer flere tiltak som har som mål å redusere klimagassutslipp fra innen transport, mobilitet og logistikk til og fra Moss havn. Havna har kun fossilfrie biler, og det skal kjøpes inn elektriske sykler og lastesykler til bruk på havna. ​Les også Disse kan vinne Klima Østfold-prisen 2019
  • Det skal etableres landstrømanlegg som vil være i drift medio 2019. Det er også satt i gang et dronehavnprosjekt som skal muliggjøre etablering av autonome elektriske sjø-droner over fjorden som igjen skal kombineres med elektrisk lastebiltransport, semitrailere, internt i Mosseregionen. Et annet delprosjekt er at mastergradsstudenter ved Høgskolen i Østfold samler inn data fra kilder som påvirker trafikken i og rundt havnen for å redusere unødvendig køkjøring.​

Om prisen

I evalueringen blir nominasjonenene vurdert på blant annet disse kriteriene:​

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi. Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.​

Om Klima Østfold-samarbeidet

Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål.

Klima Østfold arbeider for planlegging og gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlig med kommunenes klima- og energiplaner, samt andre kommunale planer.

De andre nominerte til å vinne prisen er:

Halden kommune: Klimasmart transport

  • Halden kommune har inngått avtale med en leverandør om å leie 20 – 30 elektriske biler innenfor ordinær arbeidstid til ansatte.

Fredrikstad kommune: Elektrisk drevet ferge.

  • Fredrikstad kommune har bestilt en helelektrisk ferge som erstatter forurensende dieselferge. Den skal gå mellom Gamlebyen og Cicignon med forventet levering mai 2019.

Hvaler kommune: Smart Vann Hvaler.

  • Hvaler kommune har som den første kommunen i Norge implementert fullskala automatisk måling og avregning av vannforbruk.
Råde kommune: Utbygging av Karlshus skole.
  • Råde kommune har bygget på eksisterende Karlshus barneskole i massivtre og etter passivhus-standard som reduserer klimagassutslippene betydelig sammenlignet med konvensjonelle betongbygg.​
Kilde: Moss Avis, Klima Østfold


Nyhetsemner:  Moss , VELG SJØVEIEN
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab