ShortseaShipping
AdBanner

Maritim verdiskaping 2019: Bunnen er nådd, men holder bunnen?

Maritim næring er på bedringens vei etter oljeprisfallet i 2014. Vi estimerer en verdiskapingsvekst på fem prosent for 2018, og ytterligere seks prosent vekst for inneværende år. Gledelige tall til tross, det er fortsatt deler av næringen som sliter.

Maritimt forum har akkurat publisert den årlige Maritime verdiskapningsboken for 2019​. Verdiskapingsboken synliggjør hvor viktig den norske maritime klyngen er for kongeriket Norge. Dette er en næring som gir arbeid til 85 000 kvinner og menn, og bidrar med 142 mrd. i årlig verdiskaping. ​

I skrivende stund ligger det fortsatt om lag 100 offshoreskip og 13 borerigger i opplag langs norskekysten. Dette er hypermoderne fartøy som burde vært i aktivitet på sokkelen. Det representerer likeledes mye investert kapital som ikke kaster av seg. Og akkurat som snøen er en klar indikasjon på vinter, er skip i opplag en påminner om nedbemanning og permitteringer.

- For næringen som helhet ser vi tegn til at bunnen ble nådd i 2018. For nesten alle segmenter peker pilene svakt oppover for sysselsetting, omsetning og verdiskaping inn i 2019. Opprettholdelse av sysselsettingen er spesielt viktig for fremtiden, som i økende grad vil den preges av ​grønn omstilling og tilpasning til en digital hverdag, sier Engan.


Erfaringsbasert kompetanse

- Mange sjøfolk, riggansatte og landansatte har måtte se seg om etter annet arbeid. Dette er svært utfordrende for den norske maritime klyngen. Det er nemlig slik at den erfaringsbaserte kompetansen er en viktig drivkraft for fremtidig teknologiutvikling, for innovasjon og for vekstkraften til en verdensledende maritim klynge, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Men i følge tallene som er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag Maritimt Forum, er utsiktene for næringen som helhet gode. Store deler av maritim næring går tryggere farvann i møte. Tallene viser også at petroleumsnæringen fortsatt er en av de viktigste driverne for maritim næring, selv omsetningen rettet mot olje og gass er halvert siden toppen i 2014. Da er det også slik at bedre tider i olje- og gassnæringen gir positive ringvirkninger for det som går på kjøl.​

Les rapporten her:​ Maritim Verdiskapningsbok 2019

Kilde: Maritimt Forum


​​​

Nyhetsemner:  Maritimt Forum , VELG SJØVEIEN
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab