ShortseaShipping
AdBanner

De 15 største containerhavnene i Europa

De 15 største container havnene i Europa rappporterte en volumvekst i TEU´s på 4,8% i 2018 sammenlignet med 2017. Dette er nesten tilsvarende veksten i 2017. De 3 største havnene håndterte mer en 34 millioner TEU´s (+4,1%) og representerer 45% av containervolumet blant de 15 største i Europa.

Godsvolum er fortsatt en nøkkelindikator for havner. Til tross for at andre indikatorer knyttet til logistikkytelse, bærekraft, innovasjon og verdiskapning tar en større plass, er det fortsatt relevant å observere hvordan lastvolumene utvikler seg over tid. Tabellen viser de 15 største containerhavnene i EU i 2018 basert på antall TEU´s. Tabellen inkluderer også vekststall i forhold til 2017 og 2007. 

Les også: Top 15 container ports in Europe 2018

Oversikten viser at de 15 største havnene i Europa har hatt en volumvekst i 2018 på 4,8%, nesten tilsvarende veksten i 2017 (4,6%). Havnene i Gdansk, Piraeus and Barcelona​ opplevde to-siffret vekst mens middelhavs hubben Gioia Tauro registrerte en volum nedgang på 6%. De tyske havnene Hamburg og Bremerhaven rapporterte en svak trafikk nedgang, mens containervolumet i LeHavre og Genoa stagnerte. Både Rotterdam og Antw​erpen fortsatte å vokse med henholdsvis 5,7% og 6,2%.


Relevante artikler:

​​Source:  Theo Notteboom, 21 February 2019. Article brought to you by CEMIL (Centre for Eurasian Maritime & Inland Logistics) @ Shanghai Maritime University, China andPortEconomics.eu


Nyhetsemner:  Container , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab