ShortseaShipping
AdBanner

Ekstreme variasjoner i landstrømpris

Miljøstiftelsen Zero har kartlagt brorparten av de 34 havnene langs Kystruten for å finne ut av hvor langt unna de er å installere strøm til batterilading og landstrøm.

- Resultatene fra kartleggingen gir oss en god og en dårlig nyhet, sier fagansvarlig for energisystemer, Einar Wilhelmsen i Zero.

Landstrøm for skip på Tangenkaia​

– Den gode nyheten er at mange havner har god tilgang på strøm ved kaien. Den dårlige nyheten er at strømkostnadene vil variere mye mellom havnene, og i noen tilfeller kan prisen bare på nettleie bli så høy som én krone per kilowattime. Da vil diesel være billigere enn strøm, og slik kan vi ikke ha det.

​    

Landstrømanlegget ved hurtigruteterminalen i Bergen. (Foto: Eirik Helland Urke)


Dyre tariffordninger kan ødelegge

​Wilhelmsen frykter at høye nett-tariffer kan sette en stopper for landstrøm og batterilading i noen havner, og oppfordrer nettselskapene til å tenke nytt.

– Selv om havnen har betalt anleggsbidrag og strømmen er tilgjengelig, varierer nettleien fra én krone til under 20 øre per kilowattime. Det er store variasjoner som kun skyldes nettselskapet og hvilken nettleietariff de bruker, sier Wilhelmsen.

Han mener at nettselskapene må bruke handlingsrommet de har til å sette nettleien slik at strøm til kystruta ikke blir dyrere enn diesel. Samt at alle nettleieselskap må begynne å tilby en såkalt fleksibel tariff.

– Det vil si at du får rabatt på nettleien hvis du godtar å bli koblet ut etter behov, og at nettselskapene slipper å ha reserveforsyning. 

For skipene har det svært lite å si å bli koblet av strøm, siden de har hybriddrift - de må kjøre litt mer på diesel eller gass, men i dette tilfellet mener vi det er neglisjerbart, sier Wilhelmsen.

Han legger til at flere nettselskap nå sier de skal innføre dette. Bergen havn har i dag fleksibel tariff, og kan tilby billigere landstrøm.​

Les hele artikkelen her Zero har kartlagt havnene: Ekstreme variasjoner i landstrømpris

Kilde: TU

Relaterte artikler

Shortsea Promotion Centre Norway er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransportens til en større del av verdikjeden.Nyhetsemner:  Landstrøm , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab