ShortseaShipping
AdBanner

Color Line tar i bruk det første landstrømanlegget i utenlandsk havn

Statsminister Daniel Günther i Schleswig-Holstein åpnet torsdag det første landstrømanlegget i Kiel havn. Anlegget er det første som Color Line tar i bruk utenlands. Fra før har selskapet sluttført et omfattende miljøprogram i de norske havnene som Color Line trafikker. Programmet startet i Oslo i 2011, fortsatte i Kristiansand i 2014 og i Larvik i 2016, med Sandefjord i august 2017.

Landstrømanlegget gjør at de to cruiseskipene Color Fantasy og Color Magic kan slå av hjelpemotorene ved landligge. Landstrøm i Kiel vil kunne redusere de årlige utslippene av CO2 fra Color Line i Kiel med ca. 2 600 tonn. I tillegg vil utslippene av NOX, SOX og svevestøv gå betraktelig ned, noe som vil gi renere luft i Kiel, samtidig som støyen vil bli vesentlig redusert. 

Fakta om landstrøm

​Sjøtransport har høy prioritet i arbeidet for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Color Line tar samfunnsansvar, og miljøstrategi preger selskapets investeringer.​ 

Skip trenger betydelig tilgang til strøm også når de ligger til kai – blant annet til belysning, ventilasjon, varme og drift av tekniske installasjoner. Vanligvis får skipene denne elektrisiteten fra et eget kraftverk om bord. Det drives av motorer som bruker diesel eller andre fossile drivstoff. Dette fører til utslipp som påvirker miljøet negativt både lokalt og globalt. Med landstrøm kommer elektrisiteten fra det vanlige kraftnettet på land. Landstrøm er begrepet som benyttes ved overføring av elektrisk kraft fra kraftnettet på land til skip som ligger i havn.​

Les også: Fakta om landstrøm

Store reduksjoner i CO2

Samlet gir satsingen til Color Line på landstrøm i fem havner en reduksjon av CO2 med ca.10 000 tonn årlig. - Schleswig-Holstein følger opp sin pionerrolle i sitt klimaarbeid. Delstatsregjeringen støtter derfor planene om å utvikle Kiel som en miljøvennlig havn og dermed gjøre sjøtransporten mer bærekraftig. Jeg er glad for at Color Line som det første rederiet i Kiel vil forsyne sine to skip ved Norwegenkai, sa statsminister Daniel Günther under åpningen av landstrømanlegget i Kiel. Color Lines miljøstrategi preger rederiets satsinger. Selskapet har under bygging verdens største plug-in hybrid skip ved Ulstein verft, som i sommer vil bli satt inn på ruten Sandefjord-Strømstad. 

Foto Color Hybrid: Fotograf Ulstein/Per Eide Studio

– Miljøinvesteringene er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line. Landstrømanlegget i Kiel er levert av Siemens, NG3 og Stadtwerke Kiel, og er et samarbeidsprosjekt med Schleswig-Holstein, Kiel by, Kiel havn og Color Line. Color Line er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, og er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister og norsk hovedkontor.​

Les også:  Et bevis på at norsk maritim industri er i verdensklasse​​

Foto: Norbert Brackmann (t.v.), koordinator for den maritime industrien i regjeringen, Ulf Kämpfer, overborgermester i Kiel, konsernsjef i Color Line, Trond Kleivdal, direktør i Kiel Havn, Dr. Dirk Claus og statsminister i Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Fotograf: Frank Peter/Color Line.

Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.​​
Nyhetsemner:  Color Line Cargo , Landstrøm
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab